HASAP
Inteligentní řešení systémů a standardních procesů v deratizaci.
Systémová preventivní a represivní ochrana proti škůdcům.
Přemnožení hlodavci hledají úkryty na zimu
Přemnožení hlodavci hledají úkryty na zimu

Více >>
Suché a teplé léto přeje hmyzu
Suché a teplé léto přeje hmyzu
Letní sezóna je pro většinu z nás příjemnou částí roku, kdy si užíváme dovolených a sluníčka. ...
Více >>
Zima za dveřmi: Pozor na nevítané náštěvníky !
1. 12. 2018 Myslete na svá obydlí a zabezpečte své objekty proti invazi hlodavců, kteří hledaj...
Více >>
Letní sezóna - likvidace vosích a sršních hnízd, štěnice
22.6.2017 Včera jsme přivítali první letní den. Přejeme Vám krásné léto a zároveň připomínáme,...
Více >>
Z našich referencí
Z našich referencí
21. 6. 2017 Nově řešíme deratizace pro objekty společnosti CPI Hotels, a.s. - Clarion Congress...
Více >>
Archiv aktualit

PROJEKT SYSTÉMU HACCP A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

1-10166601-10555367

Projekt systému HACCP - konzultace

Projektová dokumentace systému HACCP řeší implementaci systému HACCP včetně automatického monitoringu fyzikálních veličin s ohledem na postupy SVP. V rámci projektu se určí místa ve výrobním procesu (příjem, skladování, příprava, výroba a výdej), kde bude probíhat měření a jakým způsobem.  Měření mohou být prováděna na potravinách či pokrmech, na technologiích a v prostředí, kde se potravina či pokrm v rámci výrobního procesu nachází. Měření jsou prováděna kombinací stacionárních čidel teploty a vlhkosti (prostorové teploty, vlhkosti), připojením komunikačních rozhraní čidel u varných technologií, která jsou vybavena digitálním výstupem, připojením dodatečně instalovaných čidel u zařízení a technologií, které nejsou vybaveny komunikačním protokolem a vše může být doplněno ručními přenosnými měřidly.
 
Vstupní informace důležité pro vypracování projektu HACCP:

  • výrobní program tzn. sortiment a množství výrobků (rozsah zabezpečovaných služeb)
  • velikost provozovny
  • rozsah členění pracovních úseků
  • technologické vybavení
  • personální obsazení

U stávajících provozů, kde probíhá výroba, tyto informace zjištujeme přímo v provoze. V případě, že se jedná o nový provoz, tyto informace čerpáme z technologické dokumentace - gastro, potravinářská výroba. V tomto případě spolupracujeme se specializovaným projektantem nebo kanceláří.

Pro bližší informace nás kontaktujte.
 

Poradenství v souvislosti se změnou výrobního procesu, při modernizaci technologií aj.

Nabízíme odborné konzultace v oblasti hygieny výživy před chystanou změnou výrobního procesu.

Při změně výrobního procesu je nutné aktualizovat a dopracovat stávající dokumentaci k postupům SVP, systému HACCP, firemním standardům, systému jakosti (ISO22000:2005), akreditačním standardům atd.

Na projektech spolupracujeme s projekčními kancelářemi specializovanými na gastroprovozy a potravinářské provozy. 

Poradenství a zpracování zprávy v oblasti podnikatelského a investičního záměru

Tato služba zahrnuje:

  • analýzu současného stavu
  • definování stávajících a očekávaných potřeb zadavatele
  • návrh stavebně technologického řešení pro zabezpečení výše zjištěných potřeb
  • návrh řešení a rámcový odhad investičních nákladů spojených se stavební a technologickou částí
  • odhad provozních nákladů souvisejících se stavebně technologickým řešením

Výstupem jsou sumarizované informace, které mohou sloužit jako podklad pro vypracování studie a projektové dokumentace a následně pro upřesnění celkové výše investičních nákladů.

Konzultace v oblasti ochrany veřejného zdraví

Konzultace v kontextu s platnou legislativou CZ a EU v oblasti ochrany veřejného zdraví (Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 852/2004).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.